All Products > Relays >Relay-Others
# Part Number Description Qty Picture DataSheet Pricee
1 RELAY (29V-1C)-LATCH RELAY, 29V, 8A@220VAC, LATCH(3PIN), 6PIN, Terminal pitch 3.5mm, 040922002000, EBERLE, (G2R TYPE)

2,519  

 Call
2 A3001-B201

1,000  

 Call
3 MZPA0015105-34VDC (34V-1C) RELAY, 34VDC, 5A@220VAC, Rb:2680 OHM, 1C, 5PIN, GLASS, Terminal pitch 3.5mm, FEME, ITALY, (G2R TYPE)

899  

 Call
4 SRUH-SH-115DB (15V-N.C) RELAY, 15VDC, Rb:610 OHM, 3A@250VAC, N.C, 4PIN, PCB, (19x15x19)mm, PASI, JAPAN, MILON

797  

 Call
5 TELECOM RELAY

625  

 Call
6 MT3173-Y

480  

 Call
7 TRJ111 SILICONIX

415  

 Call
8 FVHAA 100 25 10 - (20.5V-N.C) RELAY, USED, 20.5V, N.C, 10A@250V, , Rb:725 OHM, 4PIN, (28x10x25)mm , PCB, Sheet:100x, Green, Terminal pitch 3.5mm, FEME, ITALY, (G2R TYPE)

380  

 Call
9 MY3-X62(125V DC-3C) 3C, 5A@240VAC, 11PIN, BOBIN:125VDC, GLASS, OMRON, JAPAN

320  

 Call
10 LCIM-US

319  

 Call
11 BV1152-(15V-1C-3A) Relay, 15V, 3A, 1C, 4Pin, PASI

295  

 Call
12 RY5W-K SOLDER-LG-KOREA

287  

 Call
13 MPS-B-7071 TOKO

273  

 Call
14 MFA2101M01-(2.7V-1C-N.O) Relay, 2.7V, 10A@250VAC, 4Pin, Glass, Soulat, (G2R TYPE)

263  

 Call
15 D51A0078

250  

 Call
16 PR 16 L02

206  

 Call
17 VP2-DM-CAB7 (7V-2C) RELAY, 7VDC, Rb:90 OHM, 2C (DPDT), 9PIN, (24x19x29)mm, SHEET:20x, PCB, GLASS, VARLCY, UK

181  

 Call
18 C6DA220LS (17V-6C) RELAY, 17VDC, Vbobin:(Vmax:20V & Vmin:8.9V), Ibmin:43mA, 6C, 20PIN, (40x18.5x30)mm, PCB, SHEET:20x, GLASS, TEC

139  

 Call
19 C4DA58Y1

120  

 Call
20 349A-4C RB=160 OHM

116  

 Call
21 C2FA15000 RELAY, Rb:15000 OHM, 2C (DPDT), 8PIN, (24x18x29)mm, Plug-In, SHEET:20x, GLASS, S.F

107  

 Call
22 VP4-TC00022GB-14M (14V-4C) Relay, 14VDC, Rb=150 OHM, 4C, 16Pin, Glass, Varlcy, England

100  

 Call
23 AZ942H 1A, 28VDC, 10A@277VAC

100  

 Call
24 V2-DM-890

96  

 Call
25 2C 1250

91  

 Call
26 G6C-2117P-US-8VDC (8V-N.O+N.C) RELAY, 8VDC, 7@250VAC, 8V, 1N.O & 1N.C, 6PIN, Glass, PCB, (20x14.99x9.91)mm, OMRON, JAPAN

90  

 Call
27 AZ942 ZETTLER-1C-28VDC

80  

 Call
28 211NB-D024-M20 Glass, 20x10mm, 6PIN

76  

 Call
29 VP2-DMCAB9000W-(TWIN RELAY-2C) Twin Relay, Rb1:780 OHM & Rb2:9000 OHM, 11Pin, 2C, (23x17x29)mm, PCB, Glass, Varlcy, England

70  

 Call
30 100-C8C100

68  

 Call
31 VP2-DM-HD-CAB26M-(26V-2C) Relay, 26VDC, Rb=530 OHM, 2C, 9Pin, (30x18x29)mm, PCB, Glass, Vaylcy, England

60  

 Call
32 C2HA11750 RELAY, Rb:11750 OHM, 2C, 8PIN, (28x18.5x29)mm, GLASS, S.F

54  

 Call
33 LAB1-010 18VDC OMRON JAPON

52  

 Call
34 FINDER 40-21 28VDC, 10A, 250VAC

43  

 Call
35 C2HA530-M

40  

 Call
36 C2FA325M (20V-2C) RELAY, 20VDC, Vbobin:(Vmax:24V & Vmin:8V), Ibmin:27.3mA, 2C, 9PIN, (24x18x29)mm, PCB, GLASS, SHEET:20x, S.F

39  

 Call
37 C2DA1250 (34V-2C) RELAY, 34VDC, Vbobin:(Vmax:49V & Vmin:15V), Imin:13.3mA, Rb:1250 OHM, 2C, 8PIN, (24x18x29)mm, Plug-In, Glass, S.F

38  

 Call
38 C2HA890

37  

 Call
39 851 A24 H3A

35  

 Call
40 VP5-MCAB-B-RSD (90V-5C) RELAY, 90V, Rb:9000 OHM, 5C, 16PIN, (29.5x, 18x29.5)mm, Plug-In, GLASS, VARLCY, ENGLAND

29  

 Call
41 C2HA530 M

29  

 Call
42 FINDER 40-31 28VDC, 10A, 250VAC

25  

 Call
43 G2K-UA-007003 OMRON, BLACK, 6PIN, 13x20

25  

 Call
44 C2DA1250M (34V-2C) Relay, 34VDC, Vbobin:(Vmax:49V & Vmin:15V), Ibmin:13.3mA, Rb:1250 OHM, 2C (DPDT), (24x18x29)mm, Glass

22  

 Call
45 HGR2M 13221 SOD

22  

 Call
46 515B48T

21  

 Call
47 1371-220

21  

 Call
48 1361 530

21  

 Call
49 1364A

21  

 Call
50 C2FA150

21  

 Call
51 C2FA375

20  

 Call
52 C4DA110

20  

 Call
53 530 TEC

20  

 Call
54 V2HDC26R

20  

 Call
55 C4FA325

20  

 Call
56 C2FA110 M

20  

 Call
57 C2DA2100

20  

 Call
58 C4DA325M 20V, 4C, 27.3mA

19  

 Call
59 A3HA 800MS

19  

 Call
60 47WB10T 8PIN, 2C, 10V, STC, TELECOM, WHITE

19  

 Call
61 1351 89 U

19  

 Call
62 MHMG 50001

18  

 Call
63 C2045800M-72VDC

17  

 Call
64 MLA1111M00 10A

14  

 Call
65 MZ-24HS-U TAKAMISAWA

13  

 Call
66 G2R-2-SN-50V (50VAC-2C) RELAY, 50VAC, 5A@250VAC, 2C, 8PIN, Plug-In, Glass, OMRON, JAPAN, (G2R TYPE)

12  

 Call
67 V23162-A0721-B104 10PIN, METAL, SIEMENS

12  

 Call
68 G2R-1-SN 10A

12  

 Call
69 V23100-V7213-F104 RELAY, 8PIN, GLASS, Plug-In, JAPAN

12  

 Call
70 C2DA 400-150 (24V & 12V-2C) RELAY(DUAL OUT BOBIN), 24V & 12V, Rb:400 OHM & Rb:150 OHM, 2C (DPDT), (24x18.5x29)mm, 8Pin, Plug-In, Glass, S.F

12  

 Call
71 SA1C212A SF, 5PIN

11  

 Call
72 C4EA530L

10  

 Call
73 AZ956S-15DE (15V-1C) SMD RELAY, 15VDC, 1A@30VDC & 0.5A@120VAC, SMD, (13.5x7.9x8)mm, TUBE, ZETTLER, SAMPLE

10  

 Call
74 P2R-05P SOCET

10  

 Call
75 C4FA15000 Relay, Rb=15000 OHM, 4C, 14Pin, Glass, Plug-In, S.F

10  

 Call
76 V4PC72R

9  

 Call
77 G8P-1114P-BI-US (22V-N.O) RELAY, 22VDC, 30A@250VAC, N.O, 5PIN, OMRON, (T TYPE)

9  

 Call
78 47SB24T PED

8  

 Call
79 GJ-SH-124LM (24V-N.O) RELAY, 24VDC, 5A@250VAC, N.O, 4PIN, BLUE, 9x17mm, GOOD SKY

8  

 Call
80 MK3-11Z7E

8  

 Call
81 V1 PCB 5M

7  

 Call
82 HR-CR311DC012K (12VAC-1C) RELAY, 12VAC, 16A@250V, 1C, Rb:280 OHM, HANKUK, KOREA, (G2R TYPE)

7  

 Call
83 V-5C

7  

 Call
84 G2R-2-SN-30VDC 5A

7  

 Call
85 C2FA325MS SF, 8PIN

6  

 Call
86 MK2P-1-28VDC 10A

6  

 Call
87 1351 7600 TEC-8PIN

6  

 Call
88 AW5122-HP2 2C-24VAC

6  

 Call
89 G2R-1117P-FD-V-RP-US-50V 16A

6  

 Call
90 C2HA220

6  

 Call
91 EER2C-S12-DC36V (12V-1C) RELAY, 36V, 12A@125VAC, 1C, 5PIN, PCB, BLACK, MILION

5  

 Call
92 CH1-HA230F 1C, 10A/250VC, CHUNGWON

5  

 Call
93 C2EA1250M

5  

 Call
94 AW5222 GLASS, PIN, NAIS, JAPAN, BIG

5  

 Call
95 C4EA1700

4  

 Call
96 VP4-LL-CMBAB-65M VARLEY, 12PIN

4  

 Call
97 51SB48T PED

4  

 Call
98 CONTACT 220V

4  

 Call
99 MK2P-I-12VAC-(12V-2C-10A) RELAY, 12VAC, 10A@N.C & 5A@N.O, 2C, 8PIN, PLUG-IN, GLASS, OMRON, MALAYSIA

4  

 Call
100 C2DA28 L

4  

 Call
101 C4FA700L

4  

 Call
102 IC-RELAY-273-5-A006 IC, RELAY, MALUSKA

4  

 Call
103 V23154-C0Z21-F106 RELAY, 6PIN, GLSS, Plug-In

3  

 Call
104 P2RF-08-E SUCKET

3  

 Call
105 C2DA530

3  

 Call
106 C2FA3200LS

3  

 Call
107 C4DA325

3  

 Call
108 FINDER 60-13 42VAC, 10A, 250VAC, 3C

3  

 Call
109 1354A

2  

 Call
110 C4DA1250M S

2  

 Call
111 FVK100-26-10 26.5V, 10A/250VAC, 1O

2  

 Call
112 G2R-1-Z 10A

2  

 Call
113 1365A

2  

 Call
114 LM14F00 CP CLAVE JAPAN

2  

 Call
115 VP2-CAB-34 Relay, Rb=1250 OHM, 2C, 8Pin, Glass, UK

2  

 Call
116 VP2-IC-CAB2M

1  

 Call
117 NSY-OMRON MOTOR DERIVEN TIMER, TIME:12s, 240VAC, 50/60 HZ, OMRON JAPAN

1  

 Call
118 H3Y-4-7 Miniature Timer Compatible with the MY Relay, TIMER, 12 VDC, 3A, OMRON

1  

 Call
119 E5C2-R20K-D-1 TEMPERATURE CONTROLLER, 50 to 150 C, 220/240 VAC, 50/60 HZ, OMRON, JAPAN

1  

 Call
120 C20-CPU73-E Programmable Controller, Sysmac, OMRON, JAPAN

1  

 Call
121 C40K-CAR-A SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER, OMRON

1  

 Call
122 C2DA2150M 2C

1  

 Call
123 1351A

1  

 Call
124 C2DA252

1  

 Call
125 TGL200-3796 RFT, 14PIN

1  

 Call
126 C4DA1250MS

1  

 Call
127 PR16L46 14PIN

1  

 Call
128 H8CA-DHS COUNTER/TIMER, COUNT:999999, TIME:9999.99s to 99999.9h, 12 to 120 VDC, OMRON, JAPAN

1  

 Call
129 SSR-KODAK 10A, 240VAC, Vi(3.8/28VDC

1  

 Call
130 V2-HD-C-26R VARLEY, 8PIN, 2C

1  

 Call
131 C2DA40015DM F.F

1  

 Call
132 D4B-1111 LIMIT SWITCH, 380VAC, 1NC/1NO (snap-action), OMRON, JAPAN

1  

 Call
133 H7CR-B-500 DIGITAL COUNTER, Count:999999, V:100 to 240 VAC, 50/60HZ, OMRON, JAPAN

1  

 Call
134 26.02-230VAC (230VAC-2N.C) Relay, 230VAC, 10A@250VAC, Rb:6.25K, 2N.C, 6 TERMINAL, FINDER

1  

 Call
135 E5H2-Y4CA TEMPERATURE CONTROLLER, Temp:0~400C, 120/240 VAC, 50/60 HZ, OMRON, JAPAN

1  

 Call
136 C200H-ODZ11 Programmable Controller, 12 pts, 24VDC, Sysmac, OMRON

1  

 Call
137 Y92C-30 DIVIDER, OMRON, JAPAN

1  

 Call
138 C2DA325 20V, 2C, 19.1mA

1  

 Call
139 FRL-263

1  

 Call
140 56.44 (230VAC-4C) RELAY, 230VAC, 12A@250VAC, 4C, 14PIN, PCB, 14PIN, GLASS

1  

 Call
141 C2FA220 17V, 2C, 32.8mA

1  

 Call
142 PR15-2C-8PIN 2C, 8PIN

1  

 Call
143 PR 16L Q2

1  

 Call
144 V2-PC-6R

1  

 Call
145 MR24-N3 750OHM NEC JAPAN

 0

 Call
146 LM44E00 CP CLAVE JAPAN, BLACK, 8PIN

 0

 Call
147 TB1-160 TAIKO

 0

 Call
148 G20-184P-V-H

 0

 Call
149 G7L-2A-TUB-80-CB 25A@250VAC, 2C, N.O, Quick Connect Terminal

 0

 Call
150 C2DA2100M

 0

 Call
151 CH1-EA230F 1C, 16A/250VAC, CHUNGWON

 0

 Call
152 MT2-25-8

 0

 Call
153 S.S.R A2425 SOLID-STATE-RELAY

 0

 Call
154 822E-1C-C CAR RELAY, N.O, 40A, 14V, N.C, 30A, SONG CHUAN

 0

 Call
155 S202S11 SSR, SOLID STATE RELAY, SHARP, 4PIN

 0

 Call
156 PKR3601

 0

 Call
157 MFC 1146D00

 0

 Call
158 DJE-SS-124 HM

 0

 Call
159 C2DA2500M

 0

 Call
160 C2DA530L

 0

 Call
161 C4DA325M.

 0

 Call
162 HR-C311DC012

 0

 Call
163 LZ-12H TAKAMISAWA

 0

 Call
164 TRK1403 6PIN, WHITE, ISKRA

 0

 Call
165 [MIDTEX DIVISION]

 0

 Call
166 MZPA100U710 10A, 1O, FEME

 0

 Call
167 B0018-A401

 0

 Call
168 FINDER 65-61 42VDC, 20A, 250VAC

 0

 Call
169 FBR46ND005-P FUJITSU

 0

 Call
170 G7L-2A-TJ 25A

 0

 Call
171 C2FA530L

 0

 Call
172 LZNQ2K

 0

 Call
173 TQ2-5 NAIS

 0

 Call
174 C2HA58.

 0

 Call
175 C2DA110 M

 0

 Call
176 EFRD1200480D150(SSR) SSR-TELED YNE-150A-1200V

 0

 Call
177 V23102-A0102-A004

 0

 Call
178 V23061-B1007-A401 SIEMENS

 0

 Call
179 TN2-L2-5 NAIS

 0

 Call
180 FINDER 62-33 3C, 12VAC, 16A, 250VAC

 0

 Call
181 HR-CR311DC012

 0

 Call
182 CUPV10002 CP CLARE

 0

 Call
183 V2-DM-C-890 Varley, Glass, 8PIN

 0

 Call
184 C4EA1250-LS

 0

 Call
185 JS24-K

 0

 Call
186 C4DA430LS

 0

 Call
187 LZ-12H-C TAKAMISAWA

 0

 Call
188 EA2-5T NEC

 0

 Call
189 SY-9W-K TAKAMISAWA, 6PIN

 0

 Call
190 VB-24STBU-E TAKAMISAWA

 0

 Call
191 40.31-(28V-1C) Relay, 28VDC, 10A@250VDC, 1C, 5Pin, Glass, Finder

 0

 Call
192 C2FA90

 0

 Call
193 SCT-SS-105

 0

 Call
194 MZPA2004710

 0

 Call
195 PX-2414

 0

 Call
196 MZPA0019710

 0

 Call
197 FRL-263-D012/04CS

 0

 Call
198 VI-P-5M

 0

 Call
199 PX-2403

 0

 Call
200 PX-2410

 0

 Call