All Products > Relays >Relay-Others
# Part Number Description Qty Picture DataSheet Pricee
1 RELAY (29V-1C)-LATCH RELAY, 29V, 8A@220VAC, LATCH(3PIN), 6PIN, Terminal pitch 3.5mm, 040922002000, EBERLE, (G2R TYPE)

 Call
2 MZPA0015105-34VDC (34V-1C) RELAY, 34VDC, 5A@220VAC, Rb:2680 OHM, 1C, 5PIN, GLASS, Terminal pitch 3.5mm, FEME, ITALY, (G2R TYPE)

 Call
3 SRUH-SH-115DB (15V-N.C) RELAY, 15VDC, Rb:610 OHM, 3A@250VAC, N.C, 4PIN, PCB, (19x15x19)mm, PASI, JAPAN, MILON

 Call
4 FVHAA 100 25 10 - (20.5V-N.C) RELAY, USED, 20.5V, N.C, 10A@250V, , Rb:725 OHM, 4PIN, (28x10x25)mm , PCB, Sheet:100x, Green, Terminal pitch 3.5mm, FEME, ITALY, (G2R TYPE)

 Call
5 BV1152-(15V-1C-3A) Relay, 15V, 3A, 1C, 4Pin, PASI

 Call
6 MFA2101M01-(2.7V-1C-N.O) Relay, 2.7V, 10A@250VAC, 4Pin, Glass, Soulat, (G2R TYPE)

 Call
7 VP2-DM-CAB7 (7V-2C) RELAY, 7VDC, Rb:90 OHM, 2C (DPDT), 9PIN, (24x19x29)mm, SHEET:20x, PCB, GLASS, VARLCY, UK

 Call
8 C6DA220LS (17V-6C) RELAY, 17VDC, Vbobin:(Vmax:20V & Vmin:8.9V), Ibmin:43mA, 6C, 20PIN, (40x18.5x30)mm, PCB, SHEET:20x, GLASS, TEC

 Call
9 C2FA15000 RELAY, Rb:15000 OHM, 2C (DPDT), 8PIN, (24x18x29)mm, Plug-In, SHEET:20x, GLASS, S.F

 Call
10 VP4-TC00022GB-14M (14V-4C) Relay, 14VDC, Rb=150 OHM, 4C, 16Pin, Glass, Varlcy, England

 Call
11 G6C-2117P-US-8VDC (8V-N.O+N.C) RELAY, 8VDC, 7@250VAC, 8V, 1N.O & 1N.C, 6PIN, Glass, PCB, (20x14.99x9.91)mm, OMRON, JAPAN

 Call
12 VP2-DMCAB9000W-(TWIN RELAY-2C) Twin Relay, Rb1:780 OHM & Rb2:9000 OHM, 11Pin, 2C, (23x17x29)mm, PCB, Glass, Varlcy, England

 Call
13 VP2-DM-HD-CAB26M-(26V-2C) Relay, 26VDC, Rb=530 OHM, 2C, 9Pin, (30x18x29)mm, PCB, Glass, Vaylcy, England

 Call
14 C2FA325M (20V-2C) RELAY, 20VDC, Vbobin:(Vmax:24V & Vmin:8V), Ibmin:27.3mA, 2C, 9PIN, (24x18x29)mm, PCB, GLASS, SHEET:20x, S.F

 Call
15 C2HA11750 RELAY, Rb:11750 OHM, 2C, 8PIN, (28x18.5x29)mm, GLASS, S.F

 Call
16 C2DA1250 (34V-2C) RELAY, 34VDC, Vbobin:(Vmax:49V & Vmin:15V), Imin:13.3mA, Rb:1250 OHM, 2C, 8PIN, (24x18x29)mm, Plug-In, Glass, S.F

 Call
17 VP5-MCAB-B-RSD (90V-5C) RELAY, 90V, Rb:9000 OHM, 5C, 16PIN, (29.5x, 18x29.5)mm, Plug-In, GLASS, VARLCY, ENGLAND

 Call
18 G2K-UA-007003 OMRON, BLACK, 6PIN, 13x20

 Call
19 MK2P-I-12VAC-(12V-2C-10A) RELAY, 12VAC, 10A@N.C & 5A@N.O, 2C, 8PIN, PLUG-IN, GLASS, OMRON, MALAYSIA

 Call
20 A3HA 800MS RELAY, Rb:800 OHM, 8PIN, (29x18x29)mm, GLASS, SF

 Call
21 MZPA2004710 (26V-2N.O) RELAY, 26VDC, 10A@250VAC, Rb:730 OHM, 2N.O, 6PIN, PCB, EME, ITALY

 Call
22 HGR2M 13221 SOD

 Call
23 515B48T

 Call
24 C4FA15000 Relay, Rb=15000 OHM, 4C, 14Pin, Glass, Plug-In, S.F

 Call
25 C2DA1250M (34V-2C) Relay, 34VDC, Vbobin:(Vmax:49V & Vmin:15V), Ibmin:13.3mA, Rb:1250 OHM, 2C (DPDT), (24x18x29)mm, Glass

 Call
26 47WB10T (10V-2C) RELAY, 10V, 8PIN, 2C, (20x10)mm, PCB, TELECOM, WHITE, STC, ENGLAND

 Call
27 G2R-2-SN-50V (50VAC-2C) RELAY, 50VAC, 5A@250VAC, 2C, 8PIN, Plug-In, Glass, OMRON, JAPAN, (G2R TYPE)

 Call
28 V23162-A0721-B104 10PIN, METAL, SIEMENS

 Call
29 V23100-V7213-F104 RELAY, 8PIN, GLASS, Plug-In, JAPAN

 Call
30 C2DA 400-150 (24V & 12V-2C) RELAY(DUAL OUT BOBIN), 24V & 12V, Rb:400 OHM & Rb:150 OHM, 2C (DPDT), (24x18.5x29)mm, 8Pin, Plug-In, Glass, S.F

 Call
31 SA1C212A RELAY, 5PIN, RB:100 OHM, (17x14x19.5)mm, SF, 5PIN

 Call
32 AZ956S-15DE (15V-1C) SMD RELAY, 15VDC, 1A@30VDC & 0.5A@120VAC, SMD, (13.5x7.9x8)mm, TUBE, ZETTLER, SAMPLE

 Call
33 MLA1111M00 (12VDC-1C) RELAY, 12VDC, 10A@250VDC, 5PIN, GLASS, PCB, SF, (G2R TYPE)

 Call
34 G8P-1114P-BI-US (22V-N.O) RELAY, 22VDC, 30A@250VAC, N.O, 5PIN, OMRON, (T TYPE)

 Call
35 MK3-11Z7E

 Call
36 GJ-SH-124LM (24V-N.O) RELAY, 24VDC, 5A@250VAC, N.O, 4PIN, BLUE, 9x17mm, GOOD SKY

 Call
37 HR-CR311DC012K (12VAC-1C) RELAY, 12VAC, 16A@250V, 1C, Rb:280 OHM, HANKUK, KOREA, (G2R TYPE)

 Call
38 1351 7600 TEC-8PIN

 Call
39 MK2P-1-28VDC 10A

 Call
40 C2FA325MS SF, 8PIN

 Call
41 CH1-HA230F RELAY, 1C, 10A@250VC, CHUNGWON, (G2R TYPE)

 Call
42 EER2C-S12-DC36V (12V-1C) RELAY, 36V, 12A@125VAC, 1C, 5PIN, PCB, BLACK, MILION

 Call
43 VP4-LL-CMBAB-65M VARLEY, 12PIN

 Call
44 C4FA700L (24V-4C) RELAY, 24VDC, Rb:700 OHM, Vbobin(Vbmax:37V & Vbmin:25.4), Ibobin:25.4mm, 14PIN, GLASS, SF

 Call
45 51SB48T (48V-1C) Relay, 48VDC, Rb=10800 OHM, 1C (SPDT), 8Pin, (20x10x11)mm, PCB, White, Telecom, PED, England

 Call
46 C2FA3200LS

 Call
47 V23154-C0Z21-F106 RELAY, 6PIN, GLSS, Plug-In

 Call
48 C2DA530

 Call
49 FINDER 60-13 42VAC, 10A, 250VAC, 3C

 Call
50 C4DA325

 Call
51 C4DA1250M S

 Call
52 VP2-CAB-34 (34V-2C) Relay, 34V, 2C, Rb=1250 OHM, (28x18x29)mm, 8Pin, Plug-In, Glass, UK

 Call
53 1354A

 Call
54 FVK100-26-10 26.5V, 10A/250VAC, 1O

 Call
55 1365A

 Call
56 LM14F00 CP CLAVE JAPAN

 Call
57 PX-2414

 Call
58 C2DA252

 Call
59 C40K-CAR-A SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER, OMRON

 Call
60 C4DA1250MS

 Call
61 PR16L46 14PIN

 Call
62 V2-HD-C-26R VARLEY, 8PIN, 2C

 Call
63 D4B-1111 LIMIT SWITCH, 380VAC, 1NC/1NO (snap-action), OMRON, JAPAN

 Call
64 SSR-KODAK 10A, 240VAC, Vi(3.8/28VDC

 Call
65 E5C2-R20K-D-1 TEMPERATURE CONTROLLER, 50 to 150 C, 220/240 VAC, 50/60 HZ, OMRON, JAPAN

 Call
66 C20-CPU73-E Programmable Controller, Sysmac, OMRON, JAPAN

 Call
67 VP2-IC-CAB2M

 Call
68 C2DA40015DM F.F

 Call
69 H8CA-DHS COUNTER/TIMER, COUNT:999999, TIME:9999.99s to 99999.9h, 12 to 120 VDC, OMRON, JAPAN

 Call
70 TGL200-3796 RFT, 14PIN

 Call
71 FRL-263-D012/04CS

 Call
72 1351A

 Call
73 C2FA220 17V, 2C, 32.8mA

 Call
74 Y92C-30 DIVIDER, OMRON, JAPAN

 Call
75 E5H2-Y4CA TEMPERATURE CONTROLLER, Temp:0~400C, 120/240 VAC, 50/60 HZ, OMRON, JAPAN

 Call
76 C200H-ODZ11 Programmable Controller, 12 pts, 24VDC, Sysmac, OMRON

 Call
77 H3Y-4-7 Miniature Timer Compatible with the MY Relay, TIMER, 12 VDC, 3A, OMRON

 Call
78 V2-PC-6R

 Call
79 56.44 (230VAC-4C) RELAY, 230VAC, 12A@250VAC, 4C, 14PIN, PCB, 14PIN, GLASS

 Call
80 C2DA325 20V, 2C, 19.1mA

 Call
81 PR15-2C-8PIN 2C, 8PIN

 Call
82 VI-P-5M

 Call
83 FRL-263

 Call
84 PR 16L Q2

 Call
85 H7CR-B-500 DIGITAL COUNTER, Count:999999, V:100 to 240 VAC, 50/60HZ, OMRON, JAPAN

 Call
86 NSY-OMRON MOTOR DERIVEN TIMER, TIME:12s, 240VAC, 50/60 HZ, OMRON JAPAN

 Call
87 26.02-230VAC (230VAC-2N.C) Relay, 230VAC, 10A@250VAC, Rb:6.25K, 2N.C, 6 TERMINAL, FINDER

 Call
88 G2R-1-SN 10A

 Call
89 EA2-5T NEC

 Call
90 TRK1403 6PIN, WHITE, ISKRA

 Call
91 AZ942H 1A, 28VDC, 10A@277VAC

 Call
92 V-5C

 Call
93 DJE-SS-124 HM

 Call
94 MR24-N3 750OHM NEC JAPAN

 Call
95 2C 1250

 Call
96 C4DA58Y1

 Call
97 C2HA220

 Call
98 C4DA325M.

 Call
99 C4DA325M 20V, 4C, 27.3mA

 Call
100 C2DA530L

 Call
101 CONTACT 220V

 Call
102 851 A24 H3A

 Call
103 S.S.R A2425 SOLID-STATE-RELAY

 Call
104 G20-184P-V-H

 Call
105 822E-1C-C CAR RELAY, N.O, 40A, 14V, N.C, 30A, SONG CHUAN

 Call
106 TB1-160 TAIKO

 Call
107 LZ-12H TAKAMISAWA

 Call
108 C2HA530-M

 Call
109 C2FA110 M

 Call
110 C2DA2500M

 Call
111 1371-220

 Call
112 G2R-1117P-FD-V-RP-US-50V 16A

 Call
113 C2DA28 L

 Call
114 C4EA1250-LS

 Call
115 TRJ111 SILICONIX

 Call
116 V2-DM-890

 Call
117 MT3173-Y

 Call
118 C2045800M-72VDC

 Call
119 C2HA58.

 Call
120 1364A

 Call
121 1361 530

 Call
122 100-C8C100

 Call
123 FBR46ND005-P FUJITSU

 Call
124 MPS-B-7071 TOKO

 Call
125 MZPA100U710 10A, 1O, FEME

 Call
126 C2EA1250M

 Call
127 C2FA530L

 Call
128 LM44E00 CP CLAVE JAPAN, BLACK, 8PIN

 Call
129 1351 89 U

 Call
130 AW5122-HP2 2C-24VAC

 Call
131 V1 PCB 5M

 Call
132 FINDER 40-31 28VDC, 10A, 250VAC

 Call
133 FINDER 40-21 28VDC, 10A, 250VAC

 Call
134 FINDER 65-61 42VDC, 20A, 250VAC

 Call
135 B0018-A401

 Call
136 [MIDTEX DIVISION]

 Call
137 A3001-B201

 Call
138 C2DA2100

 Call
139 TELECOM RELAY

 Call
140 LZNQ2K

 Call
141 MZPA0019710

 Call
142 V23061-B1007-A401 SIEMENS

 Call
143 HR-C311DC012

 Call
144 HR-CR311DC012

 Call
145 SCT-SS-105

 Call
146 JS24-K

 Call
147 RY5W-K SOLDER-LG-KOREA

 Call
148 MFC 1146D00

 Call
149 G2R-2-SN-30VDC 5A

 Call
150 LCIM-US

 Call
151 40.31-(28V-1C) Relay, 28VDC, 10A@250VDC, 1C, 5Pin, Glass, Finder

 Call
152 C4FA325

 Call
153 PKR3601

 Call
154 S202S11 SSR, SOLID STATE RELAY, SHARP, 4PIN

 Call
155 IC-RELAY-273-5-A006 IC, RELAY, MALUSKA

 Call
156 CH1-EA230F 1C, 16A/250VAC, CHUNGWON

 Call
157 LZ-12H-C TAKAMISAWA

 Call
158 TN2-L2-5 NAIS

 Call
159 MT2-25-8

 Call
160 C2HA890

 Call
161 C2DA2100M

 Call
162 C2FA375

 Call
163 G7L-2A-TUB-80-CB 25A@250VAC, 2C, N.O, Quick Connect Terminal

 Call
164 V23102-A0102-A004

 Call
165 EFRD1200480D150(SSR) SSR-TELED YNE-150A-1200V

 Call
166 C2DA110 M

 Call
167 C2FA150

 Call
168 V2HDC26R

 Call
169 530 TEC

 Call
170 PR 16 L02

 Call
171 C4DA110

 Call
172 VB-24STBU-E TAKAMISAWA

 Call
173 FINDER 62-33 3C, 12VAC, 16A, 250VAC

 Call
174 D51A0078

 Call
175 349A-4C RB=160 OHM

 Call
176 AZ942 ZETTLER-1C-28VDC

 Call
177 CUPV10002 CP CLARE

 Call
178 SY-9W-K TAKAMISAWA, 6PIN

 Call
179 TQ2-5 NAIS

 Call
180 C2FA90

 Call
181 C4DA430LS

 Call
182 C2HA530 M

 Call
183 211NB-D024-M20 Glass, 20x10mm, 6PIN

 Call
184 V2-DM-C-890 Varley, Glass, 8PIN

 Call